מיסוי בינלאומי ומיסוי בישראל

פירמת “גלפמן, רואי חשבון” עוסקת בתכנון וייעוץ מס מקומי ובינלאומי ומייצגת לקוחות להם פעילויות בינלאומיות ומקומיות מגוונות. כמו כן, הפירמה מתמחה בחוקי המס השונים לרבות חוקי מס הכנסה, חוקי עידוד, מיסוי עקיף, ביטוח לאומי, מיסוי עובדים ועוד.

שירותי המיסוי של הפירמה כוללים:
• ייצוג בפני רשויות המס השונות.
• הכנת כל דוחות המס החוקיים הנדרשים מעסקים בישראל חברות שותפויות ויחידים
• תכנון וליווי שינויי מבנה לרבות מיזוגים, רכישות ופירוקים.
• מחירי העברה – ייעוץ, ליווי וסיוע בקביעת מחירי העברה בעסקאות בין חברתיות.
• חוות דעת בנושאי מס.
• מיסוי בינלאומי.
• ליווי ויעוץ במיסוי פרט.

• ייעוץ בכל הקשור לאופציות לעובדים ואחרים.
• ייעוץ בנושאי תמריצים והטבות מס מכוח חוקי עידוד.

דילוג לתוכן