המדריך לעסק חדש

במאמר שלפניכם תוכלו לקבל מידע בסיסי לגבי פתיחת עסק ואופן התאגדות העסק. חשוב להדגיש, שמדובר במידע בסיסי בלבד אשר אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.  לכן לפני פתיחת העסק, חובה לקבל ייעוץ מקצועי מרואה חשבון על מנת להבין ולגבש החלטה נכונה לעניין צורת ההתאגדות המתאימה ביותר לפעילות העסקית.

בישראל קיימות מספר צורות התאגדות עסקית, כדלהלן:
• עוסק פטור 
• עוסק מורשה
• שותפות 
• חברה בע”מ

עוסק פטור (בעבר הכונה “עוסק זעיר”) – הוא עצמאי שאינו גובה מס ערך מוסף (מע”מ) מהלקוחות מצד אחד (למעט עסקאות של מכירת מקרקעין או עסקאות של מכירת ציוד שבעת רכישתו נוכה מס התשומות) ומצד שני הוא גם לא יכול לקזז את המע”מ ששילם בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות.

מטרת הרישום כעוסק פטור היא להקל על עוסקים “קטנים” בעלי מחזורי מכירות נמוכים, ונועד לפטור את העוסק מדיווחים חודשיים או דו חודשיים למע”מ (בניגוד לעצמאים אחרים).

עוסק פטור חייב לדווח לרשויות המע”מ רק פעם אחת בשנה (עד ה-31 בינואר) על מחזור עסקאותיו בשנה הקלנדרית שחלפה.
רישום העסק כעוסק פטור הוא אופן ההתאגדות הזול ביותר מבחינת עלויות תפעול חשבונאיות.

חשוב להדגיש, כי הפטור של עוסק פטור הוא לעניין מע”מ בלבד, והוא אינו משוחרר מחובת דיווח שוטף ותשלומים למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי.

המעמד במע”מ כעוסק פטור נקבע על פי מחזור העסקאות השנתי של העסק.
נכון לשנת 2020, עסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 100,491 ש”ח בשנה (הסכום מתעדכן כל שנה), רשאי להיות עוסק פטור, אחרת יוגדר כעוסק מורשה.
חשוב לציין, כי אם אדם הינו גם עצמאי וגם שכיר, מעמדו כעוסק פטור ייקבע רק לפי מחזור העסקאות בעסק, מבלי לכלול את הכנסתו כשכיר.

למרות האמור לעיל, לפי סעיף 13 לתקנות מע”מ ישנם עוסקים שאינם יכולים להירשם כעוסק פטור גם אם מחזור עסקאותיהם נמוך מ-100,491 ש”ח בשנה.

להלן רשימת העיסוקים שאינם רשאים להירשם כעוסק פטור:
• אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.
• נותן שירותים למופעים אומנותיים, כולל הנחייה, בניית תפאורה.
• הכנה, בדיקה ופיקוח על מבחנים.
• הרצאה, הוראה.
• כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה, עריכה.
• פישור.
• בעל בית ספר לנהיגה.
• סוחר או מתווך מקרקעין.
• בעל בית ספר או גן ילדים.
• סוחר ומתווך רכב.
• חברה הרשומה כדין.
• אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.

להלן הדגשים החשובים לעניין העוסק הפטור:
• עוסק פטור אינו גובה מע”מ מלקוחותיו ולכן הוא אינו רשאי להוציא חשבוניות מס בגין עסקאותיו. בעת קבלת התשלום עוסק פטור מוציא קבלה בלבד.
• עוסק פטור אינו יכול לקזז את המע”מ ששילם בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות או לבקש החזר עבורו. סכום המע”מ ששילם יתווסף לסכום החשבונית שהוא מקבל, ויהווה כחלק מהוצאותיו לצרכי מס הכנסה.
• כאשר מחזור העסקאות של העוסק הפטור עולה על סכום התקרה הקבוע (100,491 ש”ח בשנה), עליו לגשת למשרד מע”מ האזורי, על מנת לשנות את מעמדו לעוסק מורשה.
• ולהיפך, כאשר מחזור העסקאות של העוסק המורשה יורד מתחת למחזור הקבוע בחוק לעוסקים פטורים, יוכל לחזור ולהיות עוסק פטור רק לאחר שנתיים מהרגע שהכנסותיו ירדו.
• ההכנסה של עוסק פטור (כמו של עוסק מורשה) נחשבת כהכנסה אישית וחייבת במס הכנסה על פי אותן מדרגות מס המוטל על שכיר, אך בניגוד לשכיר – עוסק פטור (כמו שעוסק מורשה) רשאי לקזז הוצאות עסקיות (הוצאה מותרת בניכוי).
• ההכנסה של עוסק פטור (כמו של עוסק מורשה) חייבת בביטוח לאומי.

להלן המדריך המפרט את השלבים לפתיחת עוסק פטור ברשויות הרלוונטיות:

שלב ראשון – פתיחת תיק עוסק פטור במע”מ

כדי לפתוח תיק עוסק פטור במע”מ יש להגיע למשרדי מע”מ הקרובים למקום העסק בצירוף המסמכים הבאים:
• טופס 821 חתום ומלא על כל פרטיו
• תעודת זהות

מספר העוסק שבעל העסק יקבל במע”מ במהלך הליך הרישום הוא מספר תעודת הזהות של בעל העסק. בסוף תהליך הרישום יקבל בעל העסק מנציג מע”מ תעודת עוסק פטור זמנית עד שתישלח לבעל העסק התעודה הקבועה – בדרך כלל לאחר מספר שבועות. את התעודה יש להציג במקום בולט בבית העסק.

שלב שני – פתיחת תיק במס הכנסה

כדי לפתוח תיק במס הכנסה יש לגשת למשרד פקיד השומה הקרוב למקום העסק ולמלא טופס פתיחת תיק עבור עצמאי (5329). מספר התיק שיקבע הוא מספר תעודת זהות שלכם.
לאחר פתיחת התיק במס הכנסה יש להגיש בקשה לפקיד השומה עבור הפקת אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
במידה והעסק יעסיק עובדים יש לפתוח במס הכנסה תיק ניכויים. מדובר בתיק מעסיק אשר נותן לכם מספר תיק ניכויים בנוסף למספר התיק הרגיל שקיבלתם במס הכנסה.
לאחר פתיחת התיקים, ישלחו אליכם פנקסים לדיווחים ותשלומים שוטפים של מס הכנסה גם כעצמאי וגם כמעסיק.

שלב שלישי– פתיחת תיק בביטוח לאומי

מיד עם פתיחת העסק חייבים לפתוח תיק בביטוח לאומי כעובד עצמאי. יש לגשת אל מחלקת “לא שכירים” של ביטוח לאומי בסניף הקרוב למקום העסק ולמלא את הטופס דין וחשבון רב שנתי (6101). במידה ואתם מעסיקים עובדים, יש לגשת למחלקת “מעסיקים” ולפתוח תיק ניכויים.
לאחר פתיחת התיקים, ישלחו אליכם פנקסים לדיווחים ותשלומים שוטפים של ביטוח לאומי גם כעצמאי וגם כמעסיק.

שלב עיקרי – החשוב והמומלץ ביותר עבורכם, שלב שמבטל את כל השלבים הקודמים

פשוט לפנות למשרדנו על מנת שנפתח עבורכם את התיק בכל הרשויות תוך כדי מתן ייעוץ והדרכה מעמיקים. שלב זה יחסוך לכם זמן, משאבים, כסף וטרחה מיותרת. בשלב זה תבינו הרבה יותר את העולם העסקי והמיסוי ותוכלו לגבש ולבסס החלטה האם בכלל לפתוח את העסק ואם כן מהי צורת ההתאגדות המתאימה ביותר לעסק שלכם.

עוסק מורשה- הוא עצמאי אשר נרשם ברשויות המע”מ ומחזור עסקאותיו גבוה מהסכום שנקבע לעניין עוסק פטור (100,491 ש”ח בשנת 2020), אלא אם הוא נכלל ברשימת העיסוקים שחייבים להירשם כעוסק מורשה לפי סעיף 13 לתקנות מע”מ .

עוסק מורשה חייב על פי חוק לחייב ולגבות מלקוחותיו מס ערך מוסף (מע”מ) על כל עסקה. כלומר, הוא מוסיף לסכום העסקה עוד 17% מע”מ עסקאות. מכיוון שעוסק מורשה גובה מע”מ מלקוחותיו, עליו להוציא חשבונית מס בגין כל עסקה שהוא מבצע בין אם מכירת טובין ובין אם מתן שרות ולציין בה את פרטי הלקוח, פרטי העסקה, כמות, מחיר וסה”כ העסקה שעליה יתוסף מע”מ עסקאות.

לאחר קבלת התשלום, עוסק המורשה חייב להוציא קבלה ובה לציין את פרטי הלקוח, אופן קבלת התשלום (העברה בנקאית, פרטי שיק, פרטי כרטיס אשראי או מזומן) והסכום שנתקבל. 

עוסק מורשה חייב לדווח לרשויות המע”מ בתדירות של כל חודש או כל חודשיים.
בדיווח יש לציין את מחזור העסקאות והמע”מ בגינו ומנגד לציין את המע”מ תשומות ששילם בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות, ולשלם או לדרוש את ההחזר רק על ההפרש שבין מע”מ עסקאות לבין מע”מ תשומות.
מבחינת עלויות התפעול החשבונאיות, רישום העסק כעוסק מורשה הוא צורת ההתאגדות יקרה יותר מאשר עוסק פטור.

להלן דגשים חשובים לעניין העוסק המורשה:
• עוסק מורשה גובה מע”מ מלקוחותיו ולכן הוא חייב להוציא חשבוניות מס בגין עסקאותיו. בעת קבלת התשלום עוסק מורשה מוציא קבלה.
• עוסק מורשה רשאי לקזז את המע”מ ששילם בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות או לבקש החזר עבורו.
• עוסק מורשה צריך לדווח ולשלם את המע”מ כל חודשיים (דיווח דו-חודשי) אם מחזור העסקאות שלו קטן מ- 1.5 מיליון שקל בשנה. אך אם מחזור העסקאות שלו עולה על 1.5 מיליון שקל בשנה, יש לדווח ולשלם את המע”מ כל חודש (דיווח חד- חודשי).
• כאשר מחזור העסקאות של עוסק מורשה יורד מתחת למחזור הקבוע בחוק לעוסקים פטורים, יוכל לחזור ולהיות עוסק פטור רק לאחר שנתיים מהרגע שהכנסותיו ירדו.
• ההכנסה של עוסק מורשה נחשבת כהכנסה אישית וחייבת במס הכנסה על פי אותן מדרגות מס המוטל על שכיר, אך בניגוד לשכיר – עוסק מורשה רשאי לקזז הוצאות עסקיות (הוצאה מותרת בניכוי).
• ההכנסה של עוסק מורשה חייבת בביטוח לאומי.

 

להלן המדריך המפרט את השלבים לפתיחת עוסק מורשה ברשויות הרלוונטיות:
שלב ראשון – פתיחת תיק עוסק מורשה במע”מ
כדי לפתוח תיק עוסק מורשה במע”מ יש להגיע למשרדי מע”מ הקרובים למקום העסק בצירוף המסמכים הבאים:
• טופס 821 חתום ומלא על כל פרטיו
• תעודת זהות
• תעודה מקצועית אם זה עסק של נותן שרות
• צילום חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק אם העסק אינו מהבית
• אישור ניהול חשבון מבנק או שיק מבוטל
• יתכן ויידרשו מסמכים נוספים בהתאם לסוג הפעילות, כגון הסכם התקשרות עם לקוח
מספר העוסק שבעל העסק יקבל במע”מ במהלך הליך הרישום הוא מספר תעודת הזהות של בעל העסק. בסוף תהליך הרישום יקבל בעל העסק מנציג מע”מ תעודת עוסק מורשה זמנית עד שתישלח לבעל העסק התעודה הקבועה – בדרך כלל לאחר מספר שבועות. את התעודה יש להציג במקום בולט בבית העסק.

שלב שני – פתיחת תיק במס הכנסה
כדי לפתוח תיק במס הכנסה יש לגשת למשרד פקיד השומה הקרוב למקום העסק ולמלא טופס פתיחת תיק עבור עצמאי (5329). מספר התיק שיקבע הוא מספר תעודת זהות שלכם.
לאחר פתיחת התיק במס הכנסה יש להגיש בקשה לפקיד השומה עבור הפקת אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
במידה והעסק יעסיק עובדים יש לפתוח במס הכנסה תיק ניכויים. מדובר בתיק מעסיק אשר נותן לכם מספר תיק ניכויים בנוסף למספר התיק הרגיל שקיבלתם במס הכנסה.
לאחר פתיחת התיקים, ישלחו אליכם פנקסים לדיווחים ותשלומים שוטפים של מס הכנסה גם כעצמאי וגם כמעסיק.

שלב שלישי– פתיחת תיק בביטוח לאומי
מיד עם פתיחת העסק חייבים לפתוח תיק בביטוח לאומי כעובד עצמאי. יש לגשת אל מחלקת “לא שכירים” של ביטוח לאומי בסניף הקרוב למקום העסק ולמלא את הטופס דין וחשבון רב שנתי (6101). במידה ואתם מעסיקים עובדים, יש לגשת למחלקת “מעסיקים” ולפתוח תיק ניכויים.
לאחר פתיחת התיקים, ישלחו אליכם פנקסים לדיווחים ותשלומים שוטפים של ביטוח לאומי גם כעצמאי וגם כמעסיק.

שלב עיקרי – החשוב והמומלץ ביותר עבורכם, שלב שמבטל את כל השלבים הקודמים
פשוט לפנות למשרדנו על מנת שנפתח עבורכם את התיק בכל הרשויות תוך כדי מתן ייעוץ והדרכה מעמיקים. זהו שלב שיחסוך לכם זמן, משאבים, כסף וטרחה מיותרת. בשלב זה תבינו הרבה יותר את העולם העסקי והמיסוי ותוכלו לגבש ולבסס החלטה האם בכלל לפתוח את העסק ואם כן מהי צורת ההתאגדות המתאימה ביותר לעסק שלכם.

שותפות- היא גוף משפטי שבו שני אנשים או יותר חוברים יחדיו בהסכם השותפות לשם ניהול עסק למטרת הפקת רווחים, אך אינם מאוגדים כחברה בע”מ .

במילים אחרות, אם אתם מספר שותפים שמעוניינים לפתוח עסק בצורה של עוסק מורשה ולא חברה בע”מ, אתם צריכים להירשם כשותפות ברשויות המס.

בנוסף לרישום השותפות במע”מ, באפשרות השותפים להירשם כשותפות רשומה ברשם השותפויות. רישום זה מאפשר הגדרת תקנון וכללים ברורים של השותפות לעניין אחוזי בעלות של כל שותף, את הסמכויות של כל שותף ומידת האחריות שלו, את החלוקה ברווחים בין השותפים, והכללים לפירוק השותפות.

כמו כן, ניתן לכרוך הסכם השותפות ובו לקבוע את המעמד של כל שותף, את אחוזי בעלות של כל שותף, את הסמכויות של כל שותף ומידת האחריות שלו, את החלוקה ברווחים בין השותפים, והכללים לפירוק השותפות.

קיימים שני סוגי שותפויות:
1. שותפות כללית – שותפות שבה כל שותף אחראי באופן אישי ובלתי מוגבל על חובות השותפות. במילים אחרות, נושים של שותפות כללית יכולים לתבוע כל שותף באופן אישי וללא הגבלה על חובות השותפות.
2. שותפות מוגבלת – שותפות שבה לפחות שותף אחד כללי והוא אחראי באופן בלתי מוגבל על חובות השותפות ולפחות שותף אחד מוגבל שאחריותו לחובות השותפות מוגבלת בסכום השקעתו בשותפות, כלומר הוא מסכן רק את הסכום שהשקיע ולא מעבר לזה.

להלן דגשים חשובים לעניין השותפות:
• השותפות הרשומה יכולה לתבוע ולהיתבע.
• אין הפרדה בין השותפות לשותפים בנוגע לחובות השותפות, וזאת בניגוד לחברה בע”מ.
• השותפים אחראים באופן בלתי מוגבל, ביחד ולחוד, לחובות השותפות, למעט אחריותו של השותף מוגבל בשותפות מוגבלת.
• נושים של השותפות עלולים לתבוע באופן אישי את השותפים ולפרוע מכיסם הפרטי את חובות השותפות.
• מספר השותפים הכלליים לא יעלה על 20, אך בשותפות של עורכי דין או של רואי חשבון לשם עיסוק במקצועם, ניתן לכלול יותר מ-20 חברים.
• הרווח של השותפות נזקף לכל שותף לפי חלקו בשותפות כהכנסה אישית והיא חייבת במס הכנסה על פי אותן מדרגות מס המוטל על שכיר.
• הרווח של השותפות נזקף לכל שותף לפי חלקו בשותפות כהכנסה אישית והיא חייבת בביטוח לאומי.
• יש לשלם אגרה לרשם השותפויות בעת רישום השותפות וכן אגרה שנתית בכל שנה.

להלן המדריך המפרט את השלבים לפתיחת שותפות ברשויות הרלוונטיות:
שלב ראשון – פתיחת תיק שותפות במע”מ
כדי לפתוח תיק שותפות במע”מ יש להגיע למשרדי מע”מ הקרובים למקום העסק בצירוף המסמכים הבאים:
• טופס 821 חתום ומלא על כל פרטיו – יש למלא את הטופס לכל אחד מהשותפים
• על השותפים למנות נציג אחד מתוכם שיפעל בשמם במע”מ ויחתום על הצהרה המופיע בחלק ג’ לטופס 821
• צילום תעודת זהות של כל השותפים
• אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות או הסכם שותפות
• צילום תעודות מקצועיות אם זה עסק של נותני שירותים
• צילום חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק אם העסק אינו מהבית
• אישור ניהול חשבון מבנק או שיק מבוטל המעיד על חשבון משותף
• יתכן יידרשו מסמכים נוספים בהתאם לסוג הפעילות, כגון הסכם התקשרות עם לקוח
מספר העוסק המורשה שהשותפות תקבל במע”מ במהלך הליך הרישום הוא מספר איחוד עוסקים. בסוף תהליך הרישום תקבל השותפות מנציג מע”מ תעודת עוסק מורשה זמנית עד שתישלח לשותפות התעודה הקבועה – בדרך כלל לאחר מספר שבועות. את התעודה יש להציג במקום בולט בבית העסק.

שלב שני – פתיחת תיק במס הכנסה
מאחר והרווח של השותפות נזקף לכל שותף לפי חלקו בשותפות כהכנסה אישית, כל שותף צריך לגשת למשרד פקיד השומה הקרוב למקום העסק ולמלא טופס פתיחת תיק עבור עצמאי (5329).
לאחר פתיחת התיק במס הכנסה יש להגיש בקשה לפקיד השומה עבור הפקת אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
במידה והעסק יעסיק עובדים יש לפתוח במס הכנסה תיק ניכויים. מדובר בתיק מעסיק אשר נותן לכם מספר תיק ניכויים בנוסף למספר התיק הרגיל שקיבלתם במס הכנסה.
לאחר פתיחת התיקים, ישלחו אליכם פנקסים לדיווחים ותשלומים שוטפים של מס הכנסה גם כעצמאי וגם כמעסיק.

שלב שלישי– פתיחת תיק בביטוח לאומי
מיד עם פתיחת העסק חייבים לפתוח תיק בביטוח לאומי כעובד עצמאי. יש לגשת אל מחלקת “לא שכירים” של ביטוח לאומי בסניף הקרוב למקום העסק ולמלא את הטופס דין וחשבון רב שנתי (6101). במידה ואתם מעסיקים עובדים, יש לגשת למחלקת “מעסיקים” ולפתוח תיק ניכויים.
לאחר פתיחת התיקים, ישלחו אליכם פנקסים לדיווחים ותשלומים שוטפים של ביטוח לאומי גם כעצמאי וגם כמעסיק.

שלב עיקרי – החשוב והמומלץ ביותר עבורכם, שלב שמבטל את כל השלבים הקודמים
פשוט לפנות למשרדנו על מנת שנפתח עבורכם את התיק בכל הרשויות תוך כדי מתן ייעוץ והדרכה מעמיקים. זהו שלב שיחסוך לכם זמן, משאבים, כסף וטרחה מיותרת. בשלב זה תבינו הרבה יותר את העולם העסקי והמיסוי ותוכלו לגבש ולבסס החלטה האם בכלל לפתוח את העסק ואם כן מהי צורת ההתאגדות המתאימה ביותר לעסק שלכם.

חברה בע”מ (בערבון מוגבל)- הינה גוף משפטי המפעיל פעילות עסקית במטרה להפיק רווחים. החברה הינה אישיות משפטית נפרדת מבעליה, כלומר יכולה לתבוע ולהיתבע. בעליה של החברה מחזיקים בבעלות עליה באמצעות מניות המשקפות את חלקו של כל אחד מהבעלים ברווחי החברה ובזכויות ההצבעה בה. בעלי המניות אחראים וערבים להתחייבויות החברה עד גובה ערך החזקתם במניות, מכאן המונח “בערבון מוגבל” .

למרות שהחברה היא בערבון מוגבל, במקרים מסוימים ניתן יהיה לחייב את בעלי החברה להחזיר חובות לנושי החברה. כאשר בית המשפט משתכנע כי החברה פעלה בדרך של הונאה או קיפוח של נושי החברה, כאשר מנהלי החברה לקחו סיכון לא סביר בנוגע ליכולות החברה לפרוע את חובותיה או שלא פיקחו באופן תקין על התנהלות החברה ועוד, יורה בית המשפט על “הרמת מסך” שהיא כלי משפטי המאפשר לייחס את החובות והזכויות של חברה בערבון מוגבל לבעליה.

לכל חברה ישנו תקנון שהוא כדין חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם והוא כולל בין היתר שם החברה, מטרת החברה, פרטים בדבר הון המניות, מידע בדבר הגבלת האחריות של בעלי המניות, וכן כל מידע אחר, כגון זכויות וחובות של בעלי המניות, ואופי ניהול החברה.

על מנת להקים חברה נדרש לפחות בעל מניות אחד ולא יותר מ-50 בעלי מניות. הקמתה של חברה מצריכה רישום אצל רשם החברות, הפועל במסגרת משרד המשפטים. כמו כן, בעת רישום הברה יש לשלם אגרת רישום ובכל שנה החברה חייבת לשלם לרשם החברות אגרה שנתית.

להלן דגשים חשובים לעניין חברה בע”מ:
• בהתאם לחוק החברות חייבת חברה למנות רואה חשבון מבקר שיבקר את הדו”חות השנתיים שלה.
• החברה הינה אישיות משפטית נפרדת כלומר יכולה לתבוע ולהיתבע.
• החברה מהווה מחסום בין רכוש עסקי לרכוש פרטי ומספקת הגנה לבעלי מניותיה על הרכוש הפרטי שלהם במקרה
• למרות שהחברה היא בערבון מוגבל, במקרים מסוימים ניתן יהיה לחייב את בעלי החברה להחזיר חובות. לדוגמא אם בית המשפט יורה על “הרמת מסך” או על ידי החתמת בעלי המניות על הערבות האישית (כמו שעושים בנקים בעת פתיחת חשבון בנק לחברה).
• תדמיתית חברה בע”מ נראית ונשמעת יותר רצינית ומשמעותית מעוסק מורשה ויש לה יתרון מיתוגי.
• לחברה יותר כל לבנות מוניטין ולממש אותו לצד ג’ מאשר מוניטין של אדם יחיד כעוסק מורשה.
• עלות החזקה של חברה יותר יקרה מאשר עוסק מורשה והיא כרוכה שתשלום אגרה שנתית לרשם החברות, הנהלת חשבונות בשיטה הכפולה ומינוי רואה חשבון מבקר עבור הדוח השנתי.
• הכנסה של חברה חייבת במס הכנסה חברות קבוע המהווה 23% (נכון לשנת מס 2020). משיכת דיבידנד (רווחי החברה) ע”י בעלי המניות חייבת במס קבוע המהווה 30% (נכון לשנת מס 2020).
• הכנסה של החברה לא חייבת בביטוח לאומי.

להלן המדריך המפרט את השלבים לפתיחת שותפות ברשויות הרלוונטיות:
שלב ראשון:- רישום חברה ברשם החברות
• יש לפנות לעו”ד המתמחה בדיני חברות ולערוך את המסמכים הנדרשים לרישום החברה: טופס בקשה לרישום החברה, הצהרת דירקטורים, הצהרת בעלי המניות, תקנון החברה, טופס הגשת מסמכים.
כל המסמכים חייבים להיות מאושרים וחתומים ע”י עו”ד.
• בעת רישום החברה יש לשלם אגרת רישום חד פעמית כ-2,650 ₪ למשלמים בדואר או כ- 2,180 ₪ למשלמים באופן מקוון.

שלב שני – פתיחת תיק חברה במע”מ
כדי לפתוח תיק חברה במע”מ יש להגיע למשרדי מע”מ הקרובים למקום העסק בצירוף המסמכים הבאים:
• טופס 821 חתום ומלא על כל פרטיו
• תעודת התאגדות
• תקנון חברה
• פרוטוקול מורשי חתימה
• צילום תעודת זהות של כל בעלי מניות
• צילום חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק אם העסק אינו מהבית
• אישור ניהול חשבון מבנק או שיק מבוטל
• חותמת של החברה
• יתכן יידרשו מסמכים נוספים בהתאם לסוג הפעילות, כגון הסכם התקשרות עם לקוח

מספר העוסק המורשה שהחברה תקבל במע”מ במהלך הליך הרישום הוא מספר חברה פרטית (ח.פ.) המופיע ברשם החברות (תעודת התאגדות). בסוף תהליך הרישום תקבל החברה מנציג מע”מ תעודת עוסק מורשה זמנית עד שתישלח לחברה התעודה הקבועה – בדרך כלל לאחר מספר שבועות. את התעודה יש להציג במקום בולט בבית העסק.

שלב שלישי – פתיחת תיק במס הכנסה
צריך לגשת למשרד פקיד השומה הקרוב למקום העסק ולמלא טופס פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או ניכויים (טופס 4436).
במידה והעסק יעסיק עובדים יש לפתוח במס הכנסה תיק ניכויים (טופס 4436 סעיף ג’) . מדובר בתיק מעסיק אשר נותן לכם מספר תיק ניכויים בנוסף למספר התיק הרגיל שקיבלתם במס הכנסה
לאחר פתיחת התיק במס הכנסה יש להגיש בקשה לפקיד השומה עבור הפקת אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
לאחר פתיחת התיקים, ישלחו אליכם פנקסים לדיווחים ותשלומים שוטפים של מס הכנסה גם כחברה וגם כמעסיק.

שלב רביעי– פתיחת תיק ניכויים בביטוח לאומי
תיק הניכויים בביטוח לאומי ייפתח באופן אוטומטי מיד עם פתיחת תיק ניכויים במס הכנסה.
לאחר פתיחת תיק ניכויים, ישלחו אליכם פנקסים לדיווחים ותשלומים שוטפים של ביטוח לאומי כמעסיק.

שלב עיקרי – החשוב והמומלץ ביותר עבורכם, שלב שמבטל את כל השלבים הקודמים
פשוט לפנות למשרדנו על מנת שנפתח עבורכם את התיק בכל הרשויות תוך כדי מתן ייעוץ והדרכה מעמיקים. זהו שלב שיחסוך לכם זמן, משאבים, כסף וטרחה מיותרת. בשלב זה תבינו הרבה יותר את העולם העסקי והמיסוי ותוכלו לגבש ולבסס החלטה האם בכלל לפתוח את העסק ואם כן מהי צורת ההתאגדות המתאימה ביותר לעסק שלכם.

דילוג לתוכן