שירותי חשבות וניהול כספים CFO

פירמת “גלפמן, רואי חשבון” מספקת שירותי חשבות וניהול כספים לחברות במיקור חוץ.

השירותים כוללים:
• בניית תחזית כספית
• ניהול תזרימי המזומנים
• קשר עם חברות קשורות בחו”ל
• ניתוח מודל הכנסות ומבנה הוצאות
• ניהול פעילות מול בנקים.
• דוחות ניהוליים להנהלת החברה.
• ביצוע תשלומים לספקים.

• ייעוץ וליווי שוטף להנהלה.
• בניית תקציב ובקרתו (תקציב מול ביצוע)
• יישום כלי שליטה ובקרה פיננסיים
• הקמת מרכזי רווח ובקרתם
• ניתוח הדוחות הכספיים
• בניית תמחיר ובקרתו
• ניתוחים כלכליים
• גיבוש מהלכי התייעלות וחיסכון
• דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים

דילוג לתוכן