חשבונאות וביקורת דוח”ות כספים

פירמת “גלפמן, רואי חשבון” מתמחה בכללי החשבונאות והביקורת הישראלים והבינלאומיים (IFRS) ומעניקה שירותים לחברות פרטיות, שותפויות, יחידים וכיו”ב.

שירותי החשבונאות והביקורת של הפירמה כוללים:
• ביקורת וסקירה של דוחות כספיים.
• עריכת דוחות כספיים
• ביקורת של דוחות ביצוע ואחרים עבור גורמים מממנים ו/או מפקחים.
• ייעוץ בנושאים חשבונאים.
• הכנת חוות דעת חשבונאיות וחוות דעת מומחה.

דילוג לתוכן